1000₺ ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsiz!

KOZMOS TEKSTİL VE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”);

 • Kozmos Tekstil Ve Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret Limited Şirketi (KOZMOS)’nin internet sitesi (www.rengirenk.com), mobil uygulamalar ve sair yollarla ne tür kişisel veriler topladığını,
 • Bu kişisel verilerin nasıl ve ne amaçla kullanıldığını,
 • KOZMOS’un bu kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,
 • Kişisel verilerinizin güvenliği konusunda nasıl önlemlerin alındığını,
 • KOZMOS’unn işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,
 • Kişisel verilerinizin ne kadar süre ile saklanacağını, 
 • Gizlilik hakkında bilgilendirmeyi,

içermektedir.

Gizlilik Hakkında Bilgilendirme

KOZMOS herhangi bir kişisel bilginizi, önceden onayınız olmadan ya da mahkeme emri ya da herhangi bir diğer hukuki işlem nedeniyle yasal olarak böyle bir bilgiyi ifşa etmekle yükümlü olmadığı sürece, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceğini, dağıtmayacağını, göstermeyeceğini, vermeyeceğini, kiralamayacağını, satmayacağını ya da başka türlü aktarmayacağını, saklamak için gereken özeni göstereceğini beyan eder.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

KOZMOS olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ürün ve hizmetlerimizden faydalanan Başvuru Sahipleri başta olmak üzere, KOZMOS ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Kanun’dan doğan sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, KOZMOS tarafından sağlanan hizmet ve KOZMOS’un ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, KOZMOS birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilecektir. KOZMOS’un sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz güncellenerek işlenebilecektir.

Ayrıca, KOZMOS hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, KOZMOS ofislerini veya internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, KOZMOS’un düzenlediği organizasyonlara ve eğitimlere katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçları ile işlenecektir. bununla birlikte, tarafımıza kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onay vermeniz halinde, söz konusu kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin ihtiyaçlarınız ve istekleriniz doğrultusunda özelleştirilebilmesi, ürün ve hizmetler hakkında memnuniyetinizin ölçülmesi, istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, şirketin ve bağlı şirket ve iştiraklerinin faaliyetleri konusunda tanıtım yapılabilmesi ve bilgi verilebilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yapılması, kişiye özel kampanya, reklam, promosyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlarıyla kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

2. İşlenen ve Toplanan Kişisel Veriler

"Kişisel Veriler" terimi, işbu Politika metninde kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad, ikinci ad, soyadı, doğum tarihi, Yabancı Kimlik numarası, T.C. kimlik no, sabit telefon, cep telefonu, e-posta adresi, ikamet adresi, teslimat adresi, beden bilgisi gibi bilgiler anlamına gelmektedir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle KOZMOS tarafından işlenmez, saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. KOZMOS’un ürün ve hizmetlerinden kaynaklanacak nedenlerle başka veri ve bilgileri de isteme hakkı saklıdır.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; KOZMOS tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, KOZMOS tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, KOZMOS ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, KOZMOS’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile KOZMOS’un insan kaynakları çalışmalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, acentelere, anlaşmalı olduğumuz şirketlere, KOZMOS yetkililerine, şirket hissedarlarına ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda KOZMOS olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda KOZMOS’un sözleşme ve Kanun’dan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Saklanması

Başvuru sahiplerinden, KOZMOS birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanan kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuata öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmektedir. Muhafaza edilen veriler, verinin işlenmesindeki amaç ortadan kalktıktan sona silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

6. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

KOZMOS, Başvuru Sahiplerinden ve kişisel verileri KOZMOS tarafından işlenmiş tüm gerçek kişilerden tarafından toplanan kişisel verilere yetkisiz erişim, bilgilerin kaybedilmesi, hatalı kullanım, ifşa, değiştirilme veya izinsiz imha edilmesine karşı gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almakla yükümlüdür. KOZMOS, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Kanun’dan doğan tüm önlemleri almış olmasına karşın, öngöremeyeceği ve engelleyemeyeceği siber saldırı, veri kayıt sisteminin çökmesi, deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerden dolayı sunucularının ağır tahrip olması gibi hallerden dolayı veri sahiplerinin uğradığı zararlardan sorumlu tutulamayacaktır.

7. Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Tutulması

Kanun’un 4. Maddesi gereğince KOZMOS, sizlerden topladığı kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutmakla yükümlüdür. Sizlerin, KOZMOS birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda KOZMOS’a vermiş olduğunuz kişisel verilerin doğru ve güncel olmamasından dolayı doğacak tüm sorumluluk tarafınıza ait olacaktır. KOZMOS tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri KOZMOS’a elektronik ya da fiziki ortamda ulaştıracağınız başvuru ile gerçekleştirebilirsiniz.

8. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’dan Doğan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle KOZMOS’a iletmeniz durumunda KOZMOS, talebin niteliğine göre talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, KOZMOS tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınacaktır. Bu kapsamda Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahiplerinin hakları şöyledir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un ve ilgili diğer Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılacak işlem için kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi edinme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği ya da belirleyeceği diğer yöntemlerle KOZMOS’a iletebilirsiniz. Bu kapsamda KOZMOS’a Kanun’un 11. maddesindeki haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvurularınızı iletebileceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.rengirenk.com adresindeki başvuru formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını [Bağlar Mahallesi 63. Sk. No: 3/31 Bağcılar/İstanbul] adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [[email protected]] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

9. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 759670-0 sicil numarasıyla kayıtlı, 0582047395861255 MERSİS numarasına sahip, Bağlar Mahallesi 63. Sk. No: 3/31 Bağcılar/İstanbul İstanbul adresinde mukim Kozmos Tekstil Ve Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kanun kapsamında Veri Sorumlusu’dur.

Gerekli görülmesi halinde KOZMOS tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, Veri Sorumluları Sicilinde ve Politika metninin yayınlandığı internet adresinde ilan edilecektir.

10. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler

KOZMOS’un işbu Politika metninde değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Politika metninde yapılacak değişiklikler ve güncel Politika metni KOZMOS’un internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanacaktır. Bu sebepten ötürü başta Başvuru Sahipleri olmak üzere KOZMOS tarafından kişisel verileri işlenen herkesin işbu Politika metnini periyodik olarak gözden geçirmesi önerilmektedir.

11. Ticari Elektronik İletiler

Kabul etmiş olmanız halinde size doğrudan pazarlama yöntemleriyle (ör. Telefon, e-posta, SMS, sosyal ağlar, posta) KOZMOS’un ürün ve kampanyaları için güncellemeler ve teklifler sunabiliriz. İleti Yönetim Sistemi’ne ilişkin olarak bilgilendirme, söz konusu sitenin oluşturulması, altyapı çalışmalarının tamamlanması ve İYS’ye kayıt için öngörülen sürenin dolması sonrası yapılacaktır.

Bu çerçevede ürün ve hizmetlerimizi belirlemek, isteklerinize uygun hale getirmek ve bir araya toplamak; fiyatları belirlemek ve ilginizi çekebilecek indirimler sunmamıza yardımcı olmak amacıyla tarafımıza verilmiş olan diğer kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

E-posta, mesaj ya da diğer doğrudan pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçildiğinde size daima “ayrılma” seçeneği sunulur. Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçerek pazarlama tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz KOZMOS tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızın IP adresini ve tarayıcı imzasını otomatik olarak kaydetmekteyiz.

13. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Politika, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Politika metninin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kozmos Tekstil ve Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret Limited Şirketi